Danuta Wiśniewska

Studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania naukowe dotyczą szczególnie kulturowej konstrukcji kobiecości i męskości.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.