Wojciech Woźniak

Asystent w Katedrze Socjologii ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004–2007 pełnił funkcję research fellow w zespole koordynującym międzynarodowy projekt badawczy ProfIT, finansowanym przez 6. Program ramowy Komisji Europejskiej.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.