Joanna Wyleżałek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagog, specjalistka resocjalizacji. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wcześniej wychowawca młodzieży niedostosowanej społecznie w placówce opieki całkowitej. Autorka monografii Problem efektywności resocjalizacji w warunkach opieki całkowitej. Stan obecny oraz nowa alternatywa rozwiązań (2006) oraz publikacji dotyczących zagadnień problemów społecznych i perspektyw rozwoju społecznego. Przygotowuje się do habilitacji na temat wpływu rozwoju świadomości jednostek na funkcjonowanie instytucji oświatowych.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz