Małgorzata Wysocka-Pleczyk

Doktor, psycholog, asystent w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień społecznej psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychopatologii życia społecznego i interwencji kryzysowej, a zwłaszcza problematyki ofiar przemocy i ich spostrzegania społecznego. Autorka i współautorka artykułów z tego zakresu. Współautorka raportu Poczucie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli z terenu III i IV dzielnicy Krakowa (2004). Członek Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz