Janina Marta Zabielska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Makrostruktur Społecznych Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: problematyka wykluczenia społecznego nie zawężonego do marginalizacji wynikającej jedynie z ekonomicznych przyczyn, ale także spowodowanego niepełnosprawnością, uzależnieniami, samotnym rodzicielstwem. Drugim zasadniczym nurtem zainteresowań jest tematyka związana ze zróżnicowaniem
społecznym i gender studies.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz