Agnieszka Zubik

Magister, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania nad narracyjnym ujęciem tożsamości, podmiotowymi uwarunkowaniami narracji autobiograficznych i rozwojem osobowym. Współautorka kilku artykułów naukowych.

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.