Dylematy współczesnej psychiatrii - Stanisław Pużyński