II Dzień JungowskiII Dzień Jungowski

DZIEŁO JUNGA
Psychologia a cywilizacja

16 czerwca 2016, godz. 18.00

Księgarnia Tarabuk, ul. Marszałkowska 7, Warszawa

Wstęp wolny

Program

Wśród tematów dyskusji:

  • Nowoczesny Jung. Inspiracje dla biznesu i polityki – Zenon Waldemar Dudek
  • Psychologia Junga w XXI wieku – Karol Niewęgłowski, Adam Kościuk
  • Kultura manii z perspektywy Junga – dr hab. Tomasz Olchanowski
  • Recepcja Junga w czasie PRL-u – dr Paweł Fijałkowski

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Współpraca: Pracownia psychologiczna Refleksja

Więcej informacji: