Zenon Waldemar DudekProgram rozwojowy dla liderów

Logo Linia życiaCzas to pieniądz,
ale pieniądz nie jest czasem

Prowadzenie: Zenon Waldemar Dudek, autor „Jungowskiej psychologii marzeń sennych” (2010) i współautor „Psychologii mitów greckich” (2013).

Autorski program treningowy ukierunkowany na inspirowanie i rozwijanie aktywnej wyobraźni i strategii kreatywnego myślenia adresowany do osób działających w biznesie i dla biznesu, pracujących w instytucjach i organizacjach oraz osób kreatywnych zainteresowanych indywidualnym rozwojem. Warsztaty kształtują podstawowe, całościowe kompetencje psychologiczne niezbędne w zarządzaniu własną linią życia i w pracy z ludźmi. Obejmuje takie tematy, jak: integracja i rozwój, integralna teoria stresu, system potrzeb i motywacja, osobowość i indywidualność, dialog i komunikacja społeczna, umysł lidera, droga bohatera, strategie kreatywne w zarządzaniu i in.

Kontakt: ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia, e-mail: szkolenia@eneteia.pl, tel. 22 840 84 60, 608 444 949 (pon.-pt. w g. 10-17)

Weź udział w spotkaniu “Trening kreatywnego lidera”

Program LINIA ŻYCIA jest realizowany w formie kreatywnie interakcji z uczestnikami. Przed warsztatem uczestnicy otrzymują materiały informacyjne i dydaktyczne oraz pytania kierunkowe.

Program podstawowy jest realizowany w wersji indywidualnej lub grupowej i obejmuje dziesięć tematów, na które przewidziano 20 godzin pracy warsztatowej. Program W WERSJI GRUPOWEJ został podzielony na cztery pięciogodzinne bloki.

Pierwszy warsztat (A) przedstawia ideę projektu i wprowadza w podstawy zintegrowanych kompetencji psychologicznych. Trzy kolejne warsztaty (B, C, D) rozwijają umiejętności bardziej konkretne, które mają decydujący wpływ na wszechstronność i skuteczność działań kreatywnego lidera.

W szkoleniu grupowym tematy są zgrupowane w cztery bloki:

A) TRENING KREATYWNEGO LIDERA
B) INDYWIDUALNOŚĆ I DROGA WEWNĘTRZNEGO BOHATERA
C) KOMUNIKACJA, DIALOG I WSPÓŁPRACA KREATYWNA
D) STRATEGIE KREATYWNE – UMYSŁ LIDERA DELTA

Terminy kolejnych warsztatów (B, C, D) są ustalane z grupą po odbyciu warsztatu A.

Bądź na bieżąco z biuletynem programu

* * *

Projekt LINIA ŻYCIA przewiduje kontynuację pracy na poziomie średnim i wyższym dla absolwentów programu podstawowego. Osoby zainteresowane dalszym rozwojem w zakresie kompetencji psychologicznych w oparciu o projekt LINIA ŻYCIA będą mogły uczestniczyć w tworzonych innowacyjnych i kreatywnych rozwiązaniach z udziałem specjalistów i ekspertów różnych dziedzin.

* * *

Zenon Waldemar Dudek

Psychiatra, kierował oddziałem dziennym terapii schizofrenii, a następnie odziałem dziennym chorób afektywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 1989–1999). Asystent dyrektora ds. psychiatrii i ordynator oddziału leczenia nerwic młodzieży (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu (1999–2000). Kierownik medyczny Centrum Psychoterapii i Rozwoju Indywidualnego (1994–2002).
Zajmuje się problemami psychologii głębi, psychologią Junga i inspiracjami jungowskimi w psychoterapii, psychologią marzeń sennych, psychologią kultury. W pracy terapeutycznej koncentruje się na głębinowej diagnozie osobowości, terapii kryzysów wieku dojrzewania i przełomu połowy życia. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Organizator ogólnopolskich konferencji jungowskich. Autor tomu wierszy „Na świat padają gwiazdy, planety, ludzie” (1985).

TEMATY PODSTAWOWE PROGRAMU LINIA ŻYCIA

Program realizowany indywidualnie i w małych grupach dla firm, organizacji i instytucji:

  1. ZASADA INTEGRACJI I ROZWOJU. KREATYWNOŚĆ
  2. INTEGRALNA TEORIA STRESU
  3. SYSTEM POTRZEB I MOTYWACJA
  4. OSOBOWOŚĆ I INDYWIDUALNOŚĆ
  5. DIALOG I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
  6. UMYSŁ LIDERA I WZORCE ZARZĄDZANIA
  7. LINIA ŻYCIA I DROGA BOHATERA
  8. WEWNĘTRZNE OPOZYCJE I STRATEGIE KREATYWNE
  9. KOBIECOŚĆ, MĘSKOŚĆ, ANDROGYNIA
  10. TRENING ROZWOJOWY, MITY PERSONALNE, MITY ZBIOROWE

Warsztaty bazują na modelach i rozwiązaniach opracowanych w oparciu o teorie i koncepcje doradztwa biznesowego, psychologii głębi, psychologii systemowej, psychologii humanistycznej, psychoterapii, jak też psychologii kultury, psychologii społecznej, antropologii i innych dziedzin wiedzy, jak socjologia,  językoznawstwo, religioznawstwo.

Techniki i praktyczne propozycje włączone do programu opierają się na własnym doświadczeniu prowadzącego, stosowane ostatnich latach w ramach programu terapii kreatywnej i treningu rozwojowego dla liderów zarządzania. Program przeszedł testy w doradztwie i szkoleniach indywidualnych, jak też szkoleniach dla małych i dużych firm i jest ciągle aktualizowany.


Więcej informacji:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz