INDYWIDUALNOŚĆ, KOMUNIKACJA, WSPÓŁPRACA

Spotkanie trzecie
1 kwartał 2019

Prowadzenie: Zenon Waldemar Dudek, autor „Jungowskiej psychologii marzeń sennych” (2010) i współautor „Psychologii mitów greckich” (2013), rozmawia M. Jaszewska.

Kontakt: szkolenia@eneteia.pl, tel. 22 840 84 60, 608 444 949

Weź udział w spotkaniu „Komunikacja, dialog i współpraca kreatywna”

 

Trzeci warsztat (C) obejmuje następujące zagadnienia:

  • Linia życia indywidualna, rodzinna, zespołowa i społeczna
  • Linia życia a konflikt, kryzys i dialog
  • Rozwój współpracy przez konflikt i konstruktywną rywalizację
  • Symbioza, syntonia, autonomia i empatia w procesie komunikacji
  • Komunikacja humanistyczna i techniczna na drodze do kreatywności
  • Komunikacja jako konwencja, rytuał i teatr
  • Między rolą a autentyzmem
  • Kreatywny dialog i warunki współpracy kreatywnej w zarządzaniu transformacyjnym
  • Strategie komunikacji integralnej

Przed terminem szkolenia uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne. Uczestnicy mogą zgłosić własne tematy do programu szkolenia.

Zapraszam osoby kreatywne do współpracy i inspiracji na drodze kreatywnego lidera!

Zenon Waldemar Dudek

Więcej informacji:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz