Warsztat 4: Strategie kreatywne – umysł lidera delta

© ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1999–2018