Materiały konferencyjne – pobierz.

Cywilizacja sukcesu z perspektywy antropologicznej

18 października 2014, sobota

10.00 Otwarcie konferencji

[Moderator: prof. dr hab. Wojciech Burszta]

10.15–10.45 „Ulepszanie siebie” jako praktyka w kulturze neoliberalnejprof. dr hab. Wojciech Burszta

10.45–11.15 Obrona doświadczenia. Perspektywa filozofa kulturyprof. dr hab. Zofia Rosińska

11.15–11.35 Przerwa

11.35–12.05 Kobiecość i macierzyństwo na drodze do sukcesu – Zenon Waldemar Dudek

12.05–12.35 Kapitalizacja pragnienia. Uczucia jako obszar i narzędzie wyzyskudr Jacek Drozda

12.35–13.00 Pytania i uwagi

13.00–14.00 Przerwa obiadowa

14.00–14.30 Wewnętrzna i zewnętrzna „cywilizacja sukcesu”Tomasz Teodorczyk

14.30–15.00 Kompleks Iksjona a globalna kultura maniidr Tomasz Olchanowski

15.00–15.15 Epidauros. Rzecz o dawnej medycyniedr Jerzy T. Bąbel (komunikat)

15.15–15.40 Pytania i uwagi

15.40–16.00 przerwa kawowa

16.00–17.30 Panel: Psychoterapia jako kompensacja maniakalnych trendów kultury
Prowadzenie: dr Krzysztof Dorosz
Udział biorą: prof. dr hab. Zofia Rosińska, prof. dr hab. Wojciech Burszta, dr Ireneusz Kaczmarczyk

17.30–18.00 Dyskusja

Cywilizacja sukcesu – wyzwanie dla psychoterapii i medycyny

19 października 2014, niedziela

[Moderator: Zenon Waldemar Dudek]

10.00–10.30 Praktyka filozoficzna i coaching w dobie kultury sukcesu dr hab. Andrzej Kapusta

10.30–11.00 Kultura terapeutycznaNatalia Żuk

11.00–11.30 Sytość i głód. Przemiany adolescencji we współczesnej Polscedr n. med. Cezary Żechowski

11.30–11.50 Pytania i uwagi

11.50–12.20 Przerwa

12.20–12.50 Depresja i tanatoza w ujęciu antropologicznymprof. dr hab. Bohdan Wasilewski

12.50–13.20 Zdrowie integralne i zdrowie psychiczne w kulturze zachodniejZenon Waldemar Dudek

13.20–13.40 Pytania

13.40–14.00 Przerwa kawowa

14.00–15.15 Dyskusja i podsumowanie: Psychoterapia i medycyna w cywilizacji sukcesu
Prowadzenie: prof. dr hab. Bohdan Wasilewski
Głosy w dyskusji: prof. dr hab. Lidia Grzesiuk, prof. dr hab. Zofia Rosińska, dr n. med. Cezary Żechowski, Tomasz Teodorczyk

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Imprezy okołokonferencyjne i towarzyszące

Projekt konferencji „Psychoterapia a kultura” zakłada inne działania i formy aktywności promujące idee dialogu psychoterapii z kulturą. Będą temu służyły spotkania i dyskusje z wykładowcami forum, działania artystyczne, programy publicystyczne i inicjatywy o charakterze warsztatowym realizowane w gronie interdyscyplinarnym. Pomysłodawcą takich spotkań mogą być uczestnicy konferencji, którzy aktywnie włączą się do promocji idei, jakie jej przyświecają.

Pomysły można zgłaszać do sekretariatu konferencji.

Więcej informacji: