Wojciech Burszta

Październikowa konferencja „Psychoterapia a kultura” nosi znamienny podtytuł, który brzmi: „Diagnoza cywilizacji sukcesu”. Zakładając, że sukces indywidualny jest dzisiaj głównym priorytetem i podstawą oceny „udanego” życia, chcemy przyjrzeć się w szerokim gronie interdyscyplinarnym, jakie są konsekwencje psychiczne, kulturowe i cywilizacyjne owego nacisku na to, by życie związać nieodłącznie z potrzebą jak najwyższej jakości życia.
Co znaczy w ogóle „jakość życia” i w jaki sposób została ona powiązania z sukcesem materialno-zawodowym, szybkością i zmiennością stylów życia i nieustannym dążeniem do – nazwijmy to – orgazmów osobowości, jakie życie udane rzekomo powinno zapewniać?
Praktycy z różnych dziedzin wiedzy – z zakresu medycyny, psychiatrii, psychologii i psychoterapii, ale także antropolodzy kultury, filozofowie, pedagodzy i socjolodzy, będą wspólnie zakreślać panoramę blasków i cieni życia w paradygmacie cywilizacji sukcesu.
Konferencja inauguruje cykliczne spotkania, które będą poświęcone maksymalnie szerokiej wiwisekcji życia społecznego w dzisiejszym świecie neoliberalnej gospodarki, która także z życia jednostki czyni wartość rynkową.

Serdecznie pozdrawiam