Rada Naukowa:
Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Burszta – Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Wojciech Burszta

prof. dr hab. Wojciech Burszta

SWPS w Warszawie

Wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury, wykładowca i kierownik Katedry Antropologii Kultury w SWPS, profesor Instytutu Slawistyki PAN.
Interesuje się teorią i praktyką współczesnej kultury, w tym popkultury i pop nacjonalizmu. Zajmuje się badaniami z kręgu antropologii współczesności i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mitu i symbolu, a także zjawiskami kontestacji i anarchii w społeczeństwach liberalnych.
(fot. SWPS)