ONIROTERAPIA KREATYWNAmit szkolenie

Praca ze snami i mitami personalnymi. Aktywna wyobraźnia w konfrontacji z nieświadomością

Prowadzenie: Zenon Waldemar Dudek, autor „Jungowskiej psychologii marzeń sennych” (2010) i współautor „Psychologii mitów greckich” (2013), rozmawia M. Jaszewska.

Cel: poznanie podstaw psychologii kreatywnej w obszarze pracy ze snami, w pracy nad odkrywaniem mitu personalnego, mitu rodzinnego oraz w analizie linii życia jako drogi bohatera.

Program: Każde spotkanie zawiera wprowadzenie teoretyczne, przykłady analizy symptomatologicznej i archetypowej treści psychicznych, w tym objawów zaburzeń, marzeń sennych, mitów kulturowych oraz mitów personalnych.

Warsztat dla psychologów, osób zainteresowanych psychoterapią, kulturą, rozwojem osobistym.

Cykl zajęć obejmuje 10 tematów, start po skompletowaniu grupy szkoleniowej – zajęcia średnio raz/dwa razy w miesiącu.

Ilość uczestników: 15–30 osób.

Kontakt: szkolenia@eneteia.pl

Bądź na bieżąco z biuletynem wydawniczym

Zagadnienia teoretyczne

 • Psychologia marzeń sennych – interpretacja subiektywna i obiektywna
 • Aktywna wyobraźnia, swobodne skojarzenia, amplifikacja, mitoanaliza, psychodrama, ligwoanaliza
 • Interpretacje systemowe, egzystencjalne, głębinowe i kulturowe snów i mitów.
 • Personifikacje, projekcje, kompleksy w obrazach snu, scenach mitu, wyobraźni dziecka, pacjenta
 • Ego snu, ego mitu, alter ego, droga bohatera
 • Nieświadomość indywidualna, nieświadomość zbiorowa


Wielowymiarowa analiza ma na celu integrację znaczeń na poziomie ciała i psyche, jak też w wymiarze społecznym i kulturowym. Jedną metod integracji jest circumambulatio (okrążanie) motywów i tematów psychicznych. Materiałem do analizy jest opowieść mitologiczna, sen, literatura. Analiza kreatywna odsłania konkretne doświadczenia psychiczne, cielesne i społeczne, a w doświadczeniach psychicznych, cielesnych i społecznych znajduje odniesienia do mitu i kultury.

Spotkania mają formę interaktywną, służą inspiracji, mają uruchamiać myślenie otwarte na kulturowy kontekst zaburzeń, rozwoju psychicznego i psychoterapii. W kolejnych spotkaniach wprowadzane są koncepcje i metody opracowane w ramach projektu psychologii i terapii kreatywnej.

Cele szkolenia

 • Poznanie podstaw terapii kreatywnej w obszarze pracy ze snami, w pracy nad odkrywaniem mitu personalnego i mitu rodzinnego, w analizie linii życia jako drogi bohatera.
 • Ćwiczenie metod psychologicznej interpretacji obrazów, symboli, objawów przeżywanych przez pacjentów i doświadczeń kryzysowych (granicznych), zarówno własnych, jak też pochodzących z terapii (dzieci, młodzież, dorośli).
 • Trening interpretacji psychologicznej oraz terapeutycznego i rozwojowego zastosowania analizy obrazów sennych, motywów i narracji mitologicznych i spontanicznych wytworów twórczej wyobraźni.
 • Trening umiejętności odczytywania znaczenia obrazów, motywów oraz opowieści symbolicznych zawartych w marzeniach sennych, spontanicznej twórczości, sztuce, narracjach kulturowych (mitologia, baśnie, opowieści religijne, literatura, inne formy ekspresji artystycznej).
 • Trening metod analizy i terapii odwołujących się do wyobraźni (swobodne skojarzenia, aktywna wyobraźnia, analiza snów), poszerzających świadomość i wzbogacających tożsamość (amplifikacja), mity personalne z wykorzystaniem odniesień do mitów i symboli kulturowych (mitoanaliza) oraz analizy formy i treści języka (ligwoanaliza).
 • Trening podstawowych umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych opartych na założeniach terapii kreatywnej: zasada kreatywności (integracji i rozwoju), symptom jako komunikat nieświadomości, procesy rozwojowe, regresywne, adaptacyjne, dezadaptacyjne, integracyjne i dezintegracyjne, transformacyjne w terapii i na drodze rozwoju osobowości, procesy inicjacji jako sposób asymilacji transkulturowej (archetypowej) matrycy rozwoju psychicznego.

Dyscypliny wiedzy i praktyki uwzględniane w szkoleniu

 • Psychologia marzeń sennych
 • Psychologia wyobraźni i psychologia twórczości
 • Psychologiczna analiza mitów – mity kulturowe i mity persona
 • Psychoterapia długoterminowa ukierunkowana kulturowo
 • Psychologia wewnętrznego bohatera
 • Psychologia procesu indywiduacji i indywidualnej linii życia
 • Psychologia kryzysu i myślenia strategicznego
 • Psychologia systemowa, psychoanaliza, psychologia humanistyczna
 • Psychopatologia ogólna i systemowe teoria osobowości
 • Terapia grupowa, terapia rodzin, psychodrama, arteterapia
 • Psychoedukacja i terapia kreatywna
 • Analiza archetypowa fenomenów psychologicznych
 • Psychologia symbolu, psychologia literatury, psychologia baśni, archetypowa psychologia kultury
 • Psychologia tłumu i człowieka archaicznego
 • Psychologia rytuału, psychologia magii i psychologia religii
 • Elementy hermeneutyki, fenomenologia psychiatrii i filozofia kultury

Więcej informacji:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz