Program obejmuje 10 jednostek dydaktycznych. Osoby zainteresowane szkoleniem otrzymają wykaz zalecanej literatury.

Tematy, które mogą być włączone do programu podczas realizacji kolejnych zajęć:

2. PERSONIFIKACJE W SNACH I MITACH

Mitologiczne „JA” jako obraz struktury świadomości. Ego i alter ego. Projekcje i kompensacje deficytów ego w snach. Bohater mityczny jako personifikacja indywidualnej psyche.

Mit Heraklesa jako ilustracja procesu budowy ego, konfrontacji z personą, kompleksami i Cieniem zbiorowym oraz rozwojowej transformacji i integracji psyche.

3. TYPOLOGIA FIGURY BOHATERA SNU I MITU

„Ja” o wielu twarzach: dysocjacje, rozszczepienie i wielość projekcji podmiotu w narracjach symbolicznych. Kryzysy jako możliwości inicjacji do poszerzonej świadomości. Typ indywidualny a tożsamość zbiorowa, typy i archetypy percepcji, myślenia, przeżywania, działania bohatera.

4. ETAPY ONIROTERAPII. KATHARSIS, OBJAŚNIANIE, EDUAKCJA, INTEGRACJA

Obrazy zranienia, przemiany i integracji w snach i mitach. Bohater tragiczny, bohater wyzwolony. Archetyp zranionego uzdrowiciela w snach. Wewnętrzny uzdrowiciel i uzdrowienie „zewnętrzne”. Mityczni uzdrowiciele i dobroczyńcy – kompleks Prometeusza, kompleks mesjasza, kompleks Asklepiosa.

Zamrożenie i zaczarowanie jako obraz śmierci psychologicznej. Zaczarowany chłopiec, zamrożona/zamknięta dziewczynka w baśniach, snach i mitach.

Odczarowanie i odmrożenia jako obraz uwolnienia zmarłej/utraconej duszy. Terapia jako powrót do życia. Zabawa w śmierć jako gra o życie.

5. SNY ARCHETYPOWE. MOTYWY ARCHETYPOWE W MITACH I LITERATURZE

„Ja” bohatera w snach i mitach. Archetypowy bohater. Doświadczenia archetypowe. Uniwersalna symbolika snów, mitów, literatury, objawów nerwicowych (ego i archetyp Cienia), depresyjnych, psychotycznych i innych.

6. KONFRONTACJA ZE SMOKIEM

Praca z Cieniem jako element opieki nad dzieckiem, wychowania w rodzinie, szkole i społeczeństwie. Edukacja moralna jako praca z Cieniem na drodze inicjacji dziewczynki i chłopca. Doświadczenia labiryntu i otchłani w snach i mitach. Personifikacje śmierci w snach i mitach. Smok wewnętrzny (introjekcja Cienia), smok zewnętrzny (projekcja Cienia).

7. MATRIARCHAT I PATRIARACHAT. Kobiecość i męskość w snach i mitach

Archetypowa kobieta. Archetypowy mężczyzna. Wzorce ról kobiecych, wzorce ról męskich w obrazach snu, mitu i literatury.

Relacja córka-matka i syn-ojciec w snach i mitach jako ilustracja naturalnej drogi inicjacyjnej do dorosłości w rodzinie. Relacja córka-ojciec i syn-matka w snach i mitach jako ilustracja inicjacji „krzyżowej”.  Mitologiczne typy męskie (Ares, Herakles, Orfeusz, Prometeusz, Zeus). Mitologiczne typy kobiece (Atena, Afrodyta, Demeter, Medea).

Destrukcyjne i konstruktywne relacje matriarchatu i patriarchatu. Wędrówka tematyki matriarchalnej i patriarchalnej na drodze życia (w procesie indywiduacji). Patriarchalne rozwiązanie ratunkowe snach kobiety i snach mężczyzny.

8. RODZINA GENERACYJNA I RODZINA SPOŁECZNA

Kultura jako symboliczna rodzina. Mit założycielski rodziny. Symbole integracji i dezintegracji rodziny. Symbole transformacji i śmierci rodziny. Dziecko jako symbol odrodzenia wspólnoty. Dziecko-bóg w snach i mitach. Odrodzone królestwo jako metafora odrodzenia psychicznego i przemiany rodziny.

Rodzina biologiczna, rodzina psychologiczna, rodzina społeczna, rodzina duchowa. Dziecko odrzucone. Porzucony Edyp. Zastępczy rodzic w snach i mitach.

Matka i ojciec w snach i mitach. Rodzeństwo – miłość i nienawiść. Zdrada i miłość w kulturze judaistycznej, greckiej, chrześcijańskiej. Walka Hery z Zeusem jako obraz gry rodzinnej.

9. EGO I JAŹŃ

Okrążanie jako metafora rozwoju spiralnego w procesie indywiduacji, w wychowaniu i w terapii.

Mandale psychiczne w snach i mitach. Symbolika jedynki, dwójki, trójki i czwórki w snach i mitach. Relacja mistrz – uczeń w snach i mitach. Relacja terapeuta – pacjent jako relacja archetypowa. Relacja dziecko – matka/ojciec jako relacja archetypowa.

Wielkie relacje inicjacyjne w mitach. Ojciec i matka jako symbole Jaźni. Nowe królestwo jako metafora przemienionej osobowości.

10. INDYWIDUALNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA

Symbole pełnej rzeczywistości w snach i mitach. Kultura jako kosmos i wszechświat. Jednostka jako centrum świata. Terapia jako naprawianie świata. Uzdrawianie jako terapia.

Zastosowanie psychologicznej wiedzy o snach i ich znaczeniu w terapii (oniroterapia) i psychologicznej wiedzy o mitach w procesie rozwoju osobowości, w wychowaniu, działalności terapeutycznej, doradztwie personalnym.

Więcej informacji: