SEN I MIT JAKO DRAMAT

Spotkanie czwarte
wrzesień 2017
Centrum Terapii i Kreatywności, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51 lok. U-6

Prowadzenie: Zenon Waldemar Dudek, autor „Jungowskiej psychologii marzeń sennych” (2010) i współautor „Psychologii mitów greckich” (2013), rozmawia M. Jaszewska.

Kontakt: szkolenia@eneteia.pl, tel. 22 840 84 60, 608 444 949

Weź udział w spotkaniu „Sen i mit jako dramat”

Program:

Wprowadzenie

Część I. Jak działa nieświadomość? Jak działa kultura

 • Opozycyjna struktura systemu psychicznego: ego wobec sfery Cienia
 • Dramat snu jako ekspresja wewnętrznego dialogu i kryzysów psyche
 • Doświadczenia graniczne w snach i mitach – wewnętrzne inicjacje
 • Struktura dramatyczna marzeń sennych – przykłady

Część II.  Przykład ilustracyjny z wykładów Junga

Część III. Sen jako dramat i mit personalny. Praca ze snami uczestników

 • Powrót do snów, które były omawiane na poprzednim warsztacie
 • Motywy symboliczne: łuk, topór, góra, chata, dziecko, świnie, Centaur, żołnierze, ocean…
 • Praca ze snami i obrazami fantazji – sny z grupy

Część IV. Psychologiczne i kulturowe ujęcie procesów nieświadomości

 • Mit Ikara. Obraz inflacji i alienacji ego
 • Mit Syzyfa. Cykliczność procesów rozwoju i dezintegracji
 • Mit Ateny. Droga córki ojca do samorealizacji i odnalezienia swego miejsca we wspólnocie
 • Mit Demeter. Archetyp matki – archetyp życia
 • Mit Prometeusza. Podstawy psychologiczne cywilizacji władzy i cywilizacji dobra  

Zagadnienia teoretyczne podejmowane w programie oniroterapii

 • Psychologia marzeń sennych – interpretacja subiektywna i obiektywna
 • Aktywna wyobraźnia, swobodne skojarzenia, amplifikacja, psychodrama, Metoda Jednego Snu, mitoanaliza, lingwoanaliza
 • Interpretacje systemowe, egzystencjalne, głębinowe i kulturowe snów i mitów
 • Personifikacje, projekcje, kompleksy w obrazach snu, scenach mitu, wyobraźni dziecka i osoby w kryzysie
 • Ego snu, ego mitu, alter ego, droga bohatera
 • Nieświadomość indywidualna, nieświadomość zbiorowa
 • Archetypowa teoria kultury, archetypy w procesie indywiduacji.

Przed terminem szkolenia uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne. Uczestnicy mogą zgłosić własne tematy do programu szkolenia.

Więcej informacji:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz