Wpisy

Polityka na kozetce

Nowość: “Polityka na kozetce” – Andrew Samuels

Terapia i wewnętrzny polityk

Polityka na kozetce

POLITYKA NA KOZETCE

Obywatel i jego życie wewnętrzne

prof. Andrew Samuels

Książka jest podsumowaniem wieloletnich zainteresowań autora psychoterapią i zagadnieniami polityki. Jako doświadczony analityk jungowski i konsultant polityczny, autor prezentuje koncepcję transformacyjnego podejścia do polityki. W tej perspektywie „energia polityczna” jednostek, obywateli, grup społecznych i liderów przyjmuje wiele typów i form, które wyrażają się w rolach męskich i kobiecych w polityce, wzorcach rodzinnych i zachowaniach naśladujących relację ojciec–syn, ojciec–córka czy związki między rodzeństwem.
Publikacja zawiera opis problemów „polityki genderowej”, analizę zachowania liderów „erotycznych”, odwołujących się do wyobrażeń kazirodczych, liderów typu trikstera, którzy przejawiają cechy błazna, jak też „wystarczająco dobrego” lidera, który potrafi asymilować niepowodzenia. Poświęca uwagę związkom psychoterapii z duchowością i życiem politycznym, psychologii narodowej i innym zagadnieniom z dziedziny życia społecznego, działalności organizacji i instytucji publicznych oraz współczesnej świadomości politycznej. Książka adresowana
do terapeutów, polityków, politologów, socjologów, liderów biznesu i obywateli, którzy chcą bardziej świadomie zarządzać własną „energią polityczną”.

Spis treści

Od wydawcy: Polityczne gry i psychologia Junga (Zenon Waldemar Dudek)
Przedmowa
Rozdział 1: Tajemne życie polityki
Rozdział 2: Polityka transformacji
Rozdział 3: Nowy ład polityczny dla kobiet i mężczyzn
Rozdział 4: Ukryta polityka wewnętrznej rodziny
Rozdział 5: Tajemna psychologia politycznych formacji
Rozdział 6: Wystarczająco dobry przywódca
Rozdział 7: Wystarczająco dobry ojciec dowolnej płci
Rozdział 8: Polityka, duchowość i psychoterapia
Rozdział 9: Psychologia a ekonomia
Rozdział 10: Polityczna klinika
Rozdział 11: Psychoterapia, obywatel i państwo
Rozdział 12: Badanie psychologii narodowych
Rozdział 13: Przemiana polityki
Bibliografia

O Autorze

Andrew Samuels – profesor psychologii analitycznej na Uniwersytecie Essex i profesor wizytujący studiów nad psychoanalizą w Goldsmith College (Uniwersytet w Londynie). Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz jest politycznym konsultantem w różnych krajach. Jest współzałożycielem organizacji Psychoterapeuci i Doradcy na rzecz Społecznej Odpowiedzialności oraz think tanku Anidote, opartego na doświadczeniach psychoterapii. Autor wielu książek poświęconych teorii Junga i psychoanalizie m.in. Polytical Psyche, The Plural Psyche, The Father, Jung and Post-Jungians. Współautor Krytycznego słownika analizy jungowskiej (wyd. pol. 1994).

Fragment Rozdziału 1

Ukryte życie polityki

Polityka w wielu krajach Zachodu znajduje się w stanie upadku i zamętu. Pilnie potrzebujemy nowych koncepcji i podejść. W książce podaję wiele argumentów wspierających tezę, że psychoterapia może wnieść wkład do ogólnej transformacji polityki. Terapeuci mogą nadal ignorować fakt istnienia demoralizacji w dziedzinie polityki i koncentrować się, jak wcześniej, na indywidualnej transformacji. Mogą też przekształcić koncentrację na jednostce w zainteresowanie społeczeństwem i polityką i w ten sposób przyczynić się do ożywienia tej ostatniej.

Obecnie politycy wywołują u większości z nas uczucie głębokiej rozpaczy i niesmaku. Brakuje im wewnętrznej integracji, wyobraźni i nowych idei. Na całym świecie pojawia się potrzeba przemodelowania polityki. Wkład psychoterapii w dzieło tej przebudowy polega na otwarciu kanałów przepływu między światem wewnętrznym i światem polityki. Powinniśmy tworzyć równowagę w naszych dążeniach do rozumienia ukrytej polityki świata wewnętrznego, zanurzonego w doświadczeniach osobistych, emocjonalnych i rodzinnych, a próbami odkrycia ukrytych mechanizmów psychologii, jakie wynikają z nacisków zewnętrznego świata. Problem ten dotyczy takich kwestii jak przywództwo, gospodarka, działania na rzecz środowiska naturalnego, nacjonalizm.

Poniżej podaję kilka pytań, które wymagają odpowiedzi:

  • Czy czujemy się szczęśliwi z aktualną wizją rzeczywistości, którą oferuje nam polityka? Czy satysfakcjonuje nas wizja, którą przedstawiają główne partie polityczne?
  • Czy zgadzamy się z celami formułowanymi przez polityków?
  • Czy potrafimy wyznaczać doskonalsze cele? Jeśli tak, to jaka zmiana musi zajść w nas i w społeczeństwie?
  • W jaki sposób musi się zmienić system polityczny, by odzyskać zaufanie wykluczonych i wyalienowanych grup społecznych, w tym zaufanie młodego pokolenia?

Jeżeli ludzie byliby w stanie zwerbalizować swoje myśli i intuicyjne polityczne koncepcje oraz zwiększyć motywację, wówczas mogliby podjąć skuteczne działania polityczne. W każdym człowieku znajdują się ukryte źródła mądrości politycznej. Można je zidentyfikować, obserwując osobiste reakcje na wydarzenia w świecie polityki. Indywidualne reakcje nie mają często kanału, przez który mogą się wyrazić, i z tego powodu pozostają w ukryciu. Ta książka analizuje, w jaki sposób subtelne procesy – uznawane za prywatne – takie jak doświadczenia dzieciństwa, relacje intymne, fantazje (w tym fantazje seksualne), sny i doznania cielesne mogą być przekształcone i przemienione w pożyteczne cele polityczne.