Wpisy

Adam Woronowicz czyta Księgę Hioba

„Hiob jest prawdą. Bo prawdą jest niezrozumiałe ludzkie cierpienie i milczenie Boga. Prawdą jest też milczenie i bezradność człowieka. Bóg ukazuje się w tej Księdze jako stworzyciel, ale nie jako nauczyciel czy miłosierny Ojciec. Skazuje na cierpienie, ale nic z niego nie ujmuje. Jest władczy i potężny i doskonale odległy. Cierpienie Hioba towarzyszy ludzkiemu życiu, poezji, filozofii, teologii. Bywa nami samymi.” /Paweł Śpiewak/

W poniedziałek 20 XII o Hiobie będą mówili: Piotr Paziński, pisarz, filozof, znawca judaizmu, Zenon Waldemar Dudek, jungista i psychiatra oraz Krystyna Dąbrowska, poetka i krytyk literacki. Spotkanie poprowadzi Paweł Śpiewak.

Spotkanie odbywa się w cyklu „Ogród Księgi”, w którym aktorzy czytają wybrane fragmenty Starego Testamentu w różnych przekładach, należących do różnych wyznań. „Ogród Księgi” jest otwarty dla wszystkich – wierzących i niewierzących.
Wstęp wolny

20 grudnia 2010 roku, 19.00, Laboratorium Dramatu, ul. Olesińska 21 (Mokotów, równoległa do Madalińskiego).