Trening interpersonalny. Proces grupowy w praktyce trenerskiej

Ryszard Kulik


Trening oparty na procesie

Ryszard Kulik analizuje swoją drogę trenerską i kolejne na niej odkrycia, w ciekawy sposób opisując proces dochodzenia do własnego stylu prowadzenia treningów interpersonalnych. I trzeba przyznać, że udało mu się uchwycić to coś, co raczej trudno jest przekazać w opisach bądź suchych logicznych analizach. Siłą tej książki jest również analiza wpływu na metodologię treningu interpersonalnego ważnych autorów i praktyków zachodnich (zwłaszcza amerykańskich) oraz polskich twórców tego nurtu.

To publikacja ważna nie tylko dla środowiska trenerskiego i coachingowego, ale też dla innych środowisk zajmujących się uwrażliwianiem ludzi na siebie nawzajem oraz przemianami cywilizacyjnymi.

Jacek Jakubowski
Grupa TROP

Współpraca: Fundacja Klub Myśli Ekologicznej

 Fundacja Klub Myśli Ekologicznej

Trening interpersonalny. Proces grupowy w praktyce trenerskiej - Ryszard Kulik

Spis treści

Przedmowa – Jacek Jakubowski
Zamiast wprowadzenia. Moja własna odyseja
Podziękowania   

1. Trening interpersonalny – rys historyczny

2. Co to jest trening interpersonalny oparty na procesie?    

Normy związane z bezpieczeństwem
Normy związane z komunikacją
Normy związane z organizacją pracy w grupie   

3. Proces grupowy. Krótka teoria wszystkiego

Proces pierwotny i wtórny
Fenomen budowania relacji   

4. Dynamika grupy    

Fazy rozwoju grupy
Progi w rozwoju grupy   

5. Obraz grupy   

Role grupowe
Normy grupowe   

6. Styl pracy trenera   

Gotowość do wykorzystywania struktur
Dyrektywność
Ujawnianie siebie
Współprowadzenie w parze trenerskiej   

7. Trener wobec grupy   

Odpowiedzialność trenera
Standardy etyczne w pracy trenera   

8. Trening interpersonalny w kontekście kulturowym   

Amerykański produkt
Ciemna strona rozwoju osobistego
Narcystyczna osobowość naszych czasów
Trening interpersonalny wobec epidemii narcyzmu   

9. Trening interpersonalny oparty na procesie – dosłownie   

Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela   

Dodatek. Refleksje o procesie (grupowym)
Bibliografia
Nota o autorze