Trening interpersonalny. Proces grupowy w praktyce trenerskiej

Ryszard Kulik


Trening oparty na procesie

Ryszard Kulik analizuje swoją drogę trenerską i kolejne na niej odkrycia, w ciekawy sposób opisując proces dochodzenia do własnego stylu prowadzenia treningów interpersonalnych. I trzeba przyznać, że udało mu się uchwycić to coś, co raczej trudno jest przekazać w opisach bądź suchych logicznych analizach. Siłą tej książki jest również analiza wpływu na metodologię treningu interpersonalnego ważnych autorów i praktyków zachodnich (zwłaszcza amerykańskich) oraz polskich twórców tego nurtu.

To publikacja ważna nie tylko dla środowiska trenerskiego i coachingowego, ale też dla innych środowisk zajmujących się uwrażliwianiem ludzi na siebie nawzajem oraz przemianami cywilizacyjnymi.

Jacek Jakubowski
Grupa TROP

Współpraca: Fundacja Klub Myśli Ekologicznej

 Fundacja Klub Myśli Ekologicznej

Trening interpersonalny. Proces grupowy w praktyce trenerskiej - Ryszard Kulik

Spis treści

Przedmowa – Jacek Jakubowski  
Zamiast wprowadzenia. Moja własna odyseja  
Podziękowania   

1. Trening interpersonalny – rys historyczny   

2. Co to jest trening interpersonalny oparty na procesie?    

Normy związane z bezpieczeństwem   
Normy związane z komunikacją   
Normy związane z organizacją pracy w grupie   

3. Proces grupowy. Krótka teoria wszystkiego    

Proces pierwotny i wtórny   
Fenomen budowania relacji   

4. Dynamika grupy    

Fazy rozwoju grupy   
Progi w rozwoju grupy   

5. Obraz grupy   

Role grupowe   
Normy grupowe   

6. Styl pracy trenera   

Gotowość do wykorzystywania struktur   
Dyrektywność   
Ujawnianie siebie   
Współprowadzenie w parze trenerskiej   

7. Trener wobec grupy   

Odpowiedzialność trenera   
Standardy etyczne w pracy trenera   

8. Trening interpersonalny w kontekście kulturowym   

Amerykański produkt   
Ciemna strona rozwoju osobistego   
Narcystyczna osobowość naszych czasów   
Trening interpersonalny wobec epidemii narcyzmu   

9. Trening interpersonalny oparty na procesie – dosłownie   

Czwartek   
Piątek 
Sobota   
Niedziela   

Dodatek. Refleksje o procesie (grupowym)   
Bibliografia   
Nota o autorze