Ewa Machut-MendeckaNiedawno pożegnaliśmy prof. Czesława Dziekanowskiego. W dniu 04.12.2021 odeszła od nas prof. Ewa Machut-Mendecka, wspaniała znawczyni Orientu, Autorka wielu tekstów specjalistycznych i interdyscyplinarnych publikowanych w ALBO albo oraz takich książek, jak “Archetypy islamu” czy “Świat tradycji arabskiej”. Była współzałożycielką Redakcji pisma, niezmordowaną prelegentką na Forach Inspiracji Jungowskich. Była i pozostanie naszą Przyjaciółką,  uczestniczką twórczych rozmów i dyskusji.o literaturze, mitach, dialogu kultur, dziele Junga, nieświadomości zbiorowej, archetypach. 
Wybitną umysłowością, pracowitością, twórczymi dokonaniami, wiernością ideom, które z nami  współtworzyła, zaskarbiła sobie naszą wdzięczność i pamięć.

Niech wspomnienie prof. Ewy Machut-Mendeckiej doda nam sił do dalszej twórczej pracy!  

Zespół Redakcji ALBO albo
i Wydawnictwa ENETEIA

Kultura arabska. Mity, literatura, polityka

Ewa Machut-Mendecka

Do istoty kultury arabskiej prowadzą – wciąż obecne w życiu współczesnych Beduinów – wzorce plemienne, wyrażające się w decyzjach, w tym politycznych, plemiennych naczelników, a także normy życia religijnego – islamu, choć również chrześcijaństwa. Fenomen kultury arabskiej przybliża refleksja nad człowiekiem i jego czasem – zagadnienia do ujęcia w kategoriach psychologii Carla Gustava Junga, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji psychicznych: myślenia, uczucia, percepcji i intuicji. Koncepcje te znajdują potwierdzenie w dziesiątkach manifestacji wynikających z codziennego życia i obrazów rysujących się w mediach i w literaturze. 

Człowiek ten to, z jednej strony, racjonalista, nastawiony na postęp i rozwój ojciec rodziny, przedsiębiorca, polityk, z drugiej – mistyk, odwołujący się do pokładów własnego życia wewnętrznego i zbratany z przyrodą. To bojownik walczący o swój kraj z kolonializmem i neokolonializmem, gospodarz tak gościnny, że odda duszę i mienie swoim gościom, kiedy indziej – nieufny krytyk lawinowego zainteresowania Wschodem. Na obrzeżach miast i pustyń zachowuje swój magiczny świat jak skarb w otchłani stechnicyzowanej kultury, zarazem wkracza z całą siłą w sferę nowoczesnej myśli. Staje się aktywnym współtwórcą aulamy – globalizacji, którą „tu i teraz”, już w wieku XXI, wzbogaca swoją żywotnością, inspirując rewolucje 2011 r. – fenomen na miarę współczesnej historii powszechnej.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1: Kultura w mitach
1.1. Wielkie mity ziem arabskich
1.2. Mit Al-Dżaziry

Rozdział 2: W kierunku tradycji plemiennej
2.1. Gorący świat Beduinów
2.2. Z mieczem w dłoni

Rozdział 3: Swoi, obcy, inni: literackie obrazy konfliktów w świecie arabskim w XIX–XX wieku
3.1. Ogólny zarys problematyki
3.2. Konflikty doświadczane bezpośrednio jako tworzywo literackie
3.3. Postawa refleksyjna jako sposób poszukiwania sensu
3.4. Wschód i Zachód: koncepcja Abd ar-Rahmana Munifa
3.5. Europa a islam – spory i fascynacje

Rozdział 4: Świat w procesie przemian: obrazy Egiptu i Maroka
4.1. Egipt: natura przemian
4.2. Maroko: oblicza tożsamości

Rozdział 5: Obrazy kobiet i mężczyzn w literaturze arabskiej
5.1. Typologia postaci

Rozdział 6: Koncepcje czasu w obrazach literackich
6.1. Typologia czasu

Rozdział 7: W kręgu obyczajów
7.1. Droga do małżeństwa: kobiecy rytuał ochronny
7.2. Magia jako wyraz kobiecej duszy

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy