Konferencja “Przekonania społeczne a jakość życia”


Katedra Psychologii Społecznej Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem
Psychologii Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Przekonania społeczne a jakość
życia
.
Konferencja odbędzie się w dniach 16–18 listopada
2007 r. w siedzibie SWPS w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 19/31.

Problematyka konferencji dotyczy związku między tym, co ludzie myślą sami
o sobie i o otaczającym ich świecie społecznym a jakością życia –
pojedynczych ludzi; grup społecznych, do których należą; całych
społeczeństw, w których żyją. Organizatorzy chcą zachęcić uczestników do
namysłu i dyskusji o tych kwestiach, szczególnie dzisiaj ważnych.

Do współpracy przy przedsięwzięciu zaproszono wybitnych specjalistów z
dziedziny psychologii, ekonomii, mediów i gender studies. Poszczególne
sesje prowadzić będą prof. Jerzy Hausner, prof. Bogdan Wojciszke, prof.
Mirosław Kofta, prof. Grzegorz Sędek, prof. Wiesław Godzic, dr Agnieszka
Graff.

Uwaga: Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie konferencji.

{moscomment}

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz