Konferencja “Człowiek w świecie spotkania kultur”

Katedra Edukacji i Kultury Wydziału Nauk
Humanistycznych SGGW zaprasza na międzynarodową konferencję pod patronatem Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, drugą z cyklu: Człowiek w świecie spotkania kultur.

Jest to druga, organizowana przez naszą katedrę międzynarodowa konferencja
pod tym tytułem. Tematem konferencyjnych rozważań uczyniliśmy szanse i
zagrożenia, przed jakimi staje człowiek Ŝyjący w świecie wielokulturowości.
Proponujemy refleksję zarówno nad fenomenem zderzania kultur jak i nad
możliwością międzykulturowych i transkulturowych spotkań w opisanym przez
Martina Bubera schemacie „Ja-Ty”. Chcemy zanalizować wartość różnorodności,
możliwość synergii, istotę dialogu i poszukać zrozumienia wartości
uniwersalnych.
Konferencja ma interdyscyplinarny charakter i jest skierowana do
przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – filozofów, socjologów,
pedagogów, psychologów, kulturoznawców, politologów także twórców kultury,
ludzi sztuki, specjalistów od kształtowania przestrzeni oraz wszystkich
zainteresowanych podejmowaną problematyką.

Termin i miejsce konferencji:

17 grudnia 2008, 10.00–18.30. SGGW, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa, Pałacyk Rektorski.
Więcej informacji na stronie wydziału.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz