Zapowiedź: “Współczesna filozofia społeczna”

Kwartalnik ALBO albo objął patronat medialny nad pozycją „Współczesna filozofia społeczna. Rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji” – Leszek Koczanowicz, Rafał Włodarczyk. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa GWP.

Trzy rozmowy poruszające problematykę społeczeństwa obywatelskiego z trzech perspektyw – barier uniemożliwiających działanie obywateli, instytucji i ich funkcjonowania, podmiotu dialogu i zaangażowania w społeczeństwo obywatelskie. Do tego trzy eseje.
Dwa głosy i dwa punkty widzenia dwóch wybitnych intelektualistów.
Jeden temat: społeczeństwo obywatelskie.
Całość ozdobiona cytatami z dzieł klasyków filozofii społecznej i literatury.

Przeczytaj fragment książki.

Z recenzji prof. Tomasza Szkudlarka:

„Książka Leszka Koczanowicza i Rafała Włodarskiego to pozycja bardzo wartościowa i pod wieloma względami wyjątkowa. Jest to erudycyjna i problemowa praca stanowiąca nie tylko znakomite „wprowadzenie do filozofii społecznej”, ale także zawierająca wiele niesłychanie istotnych pytań, które trzeba zadawać na każdym poziomie zaawansowania myślenia o społeczeństwie.”

Leszek Koczanowicz – prof. dr hab., absolwent psychologii i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się filozofią współczesną, filozofią nauk społecznych a także filozofią polityczną i filozofią kultury. Prowadził badania na Uniwersytecie w Oxfordzie, Uniwersytecie w Berkeley, w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, Rice University w Houston i innych ośrodkach zagranicznych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, DAAD, Fundacji Rockefellera, American Council of Learned Societies oraz La Fondation Maison des sciences de l’homme. Wykładał na Uniwersytecie w Buffalo i na „Columbia University” w Nowym Jorku. Opublikował 70 artykułów po polsku i angielsku oraz 7 książek. Prof. Leszek Koczanowicz pracuje obecnie na Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu i AWF we Wrocławiu.

Rafał Włodarczyk – dr, wykładowca w Instytucie Pedagogiki UWr , absolwent filologii polskiej w WSP w Częstochowie oraz kulturoznawstwa i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania dotyczą m.in. filozofii społecznej, etyki, filozofii literatury, pedagogiki krytycznej i międzykulturowej, antropologii pedagogicznej, pogranicza myśli zachodniej i żydowskiej. Autor książki Lévinas. W stronę pedagogiki azylu (2009). Członek Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”.

Wydawnictwo:

Patronat medialny:
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz