Wykład “Wędrowanie numinosum”

Zapraszamy na wykład „Wędrowanie numinosum. Religie jako nośnik literatury sakralnej”, który poprowadzi dr Jerzy Kolarzowski. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2012 roku o godzinie 19.00 na Scenie Przodownik (dawne Laboratorium Dramatu), ul. Olesińska 21 (dojazd od Puławskiej, równoległa do Madalińskiego). Wstęp wolny.

Laboratorium Dramatu rozpoczęło w październiku nowy cykl wykładów pt. „Numinosum”. Wykłady są kontynuacją poprzedniego cyklu „Psychologia fatum”, w ramach którego pokazywano związki między psychiką a kulturą. W nowym cyklu przedstawiciele różnych dziedzin współczesnej wiedzy pytają, dlaczego człowiek myśli i postępuje irracjonalnie oraz dlaczego jest skazany na doświadczenie religijne.

Streszczenie wykładu:

Religia obok swoich wielorakich funkcji odgrywa rolę wehikułu przenoszącego treści numinalne z wnętrza jednej kultury do innych obszarów cywilizacyjno-religijnych. Religii, tak jak danego filozoficznego systemu nie sposób zrozumieć w oderwaniu od kontekstu historyczno-kulturowego, w którym powstały. Poznanie dróg przemieszczania się określonych treści religijnych w czasie i przestrzeni jest fascynującym kierunkiem badań we współczesnym religioznawstwie.

Święte księgi ludzkości, przenoszone poza obręb kultury macierzystej, nabierają niekiedy nowego znaczenia wskutek ich rozbudowywania i przekształcania. Taką rolę odegrało chrześcijaństwo w okresie szczególnego ożywienia zainteresowania Biblią jak i buddyzm wobec świętej literatury hinduizmu. Chrześcijaństwo rozpowszechniło przekaz biblijny, nadając mu nowych znaczeń w nowym środowisku kulturowym poza Palestyną. W początkach naszej ery najgłębszą istotę przepojonej kulturą hebrajską ziem będących kolonią Rzymu stanowiła Biblia, niezwykła święta księga, która była świadectwem życia religijnego, jak też złożonych losów niewielkiej, ale duchowo prężnej kultury etnicznej.

Cywilizacyjny krąg Indii z okresu V wieku p. n. e., kiedy pojawił się buddyzm, wyróżniał się bogactwem literatury sakralnej, jej złożonością, wielowątkowością i niezwykłą wyobraźnią. Nauki Buddy, których zamierzeniem miało być przekształcenie zastygłych form życia społecznego Indii, trafiły głównie do elit i zaczęły przenikać do odmiennych obszarów kulturowych. Buddyzm inspirował niemal całą daleką Azję – Hindusów, Chińczyków, Koreańczyków, Japończyków – a dziś trafia do Ameryki Północnej i Europy.

dr hab. Jerzy J. Kolarzowski – adiunkt w Instytucie Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Zainteresowania: historia instytucji życia publicznego i prywatnego, myśl etyczna i religijna Europy (zwłaszcza okresu reformacji). Bada nieoficjalne nurty i idee inspirujące kulturę europejską w Starożytności, czasach reformacji i współcześnie. Dodatkowe kwalifikacje: Master of Art of NLP. Autor dwóch książek: „Filozofowie i mistycy. Na drogach neoplatonizmu”, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2005; „Idea praw jednostki w pismach Braci Polskich. U narodzin nowożytnej koncepcji praw człowieka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

Patronat merytoryczny: Redakcja "ALBO albo. Problemy psychologii i kultury".

Organizacja w ramach projektu "Źródła w Laboratorium Dramatu" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz