Psychoanalityczne interpretacje literatury

Wkrótce nakładem Wydawnictwa KUL ukaże się tom:

„Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan”. Red. E. Fiała, I. Piekarski. Lublin 2012, ss. 352.

Książka „Psychoanalityczne interpretacje literatury” stawia sobie za cel ukazanie konkretnych
utworów literackich z różnych perspektyw psychoanalitycznych, od tradycyjnego ujęcia
freudowskiego przez „dysydenckie” propozycje Junga (archetypową) i Fromma
(kulturalistyczną) aż do koncepcji Lacana.

Na stronie wydawnictwa KUL można zapoznać się ze wstępem i spisem treści.


Z recenzji wydawniczych:

„Książka […] zapowiada się jako wydarzenie wydawnicze, którego znaczenie dla badań teoretyczno-literackich jest nie do przecenienia. W dodatku czyta się ją z prawdziwą ciekawością i można przewidywać, że znajdzie ona odzew i wzbogaci świadomość metodologiczną badań literackich. Pozycja ta ma szansę spotkać się z zainteresowaniem szerszym, niż to wąskiego kręgu psychoanalizy, tym bardziej, że teksty w niej zamieszczone posiadają nie tylko wartość naukową, lecz także napisane są przystępnie, a więc mają dodatkowo walor popularyzatorski”.

dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UKSW

„Poważnym walorem naukowym monografii są poszczególne teksty wchodzące w jej skład; wszystkie prezentują bardzo dobrą klasę naukową, są przemyślane metodologicznie i wartościowe pod względem poznawczym. Dostrzec w niej można staranność redaktorów w doborze kompetentnych badaczy, a ze strony autorów – dbałość o to, by praca była na jak najwyższym poziomie naukowym, efektywna pod względem poznawczym, ale z wyklarowanym duktem dyskursu, respektującym oczekiwania czytelnicze”.

prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (UMCS)
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz