Idea transformacji osobowości w alchemii – wykład

Zapraszamy na wykład “Idea transformacji osobowości w alchemii
w świetle psychologii analitycznej Junga”
, który poprowadzi dr Andrzej Kuźmicki, autor książki Symbolika Jaźni.

Spotkanie z cyklu “Psychologia Fatum” odbędzie się 7 marca 2011 roku o godzinie 19.00 w Laboratorium Dramatu, ul. Olesińska 21 (Mokotów, równoległa do Madalińskiego). Wstęp wolny.

Zapraszamy także spotkanie z dr. Andrzejem Kuźmickim podczas XVI Forum Inspiracji Jungowskich – więcej informacji.

Przerzucony przez Junga pomost pomiędzy psychologią i alchemią do dziś wzbudza wiele kontrowersji tak wśród psychologów, jak i osób niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną badań psychologicznych. A jednak koncepcja Junga wciąż broni się i jest szeroko stosowana jako narzędzie analizy i rozumienia natury umysłu człowieka.
Jungowski model człowieka wydaje się w tajemniczy sposób adekwatny, ważny i wartościowy, a z drugiej strony niektóre jego elementy są trudne do dokładniejszego wyjaśnienia. Wynika to m.in. z faktu, że Jung odwoływał się do wizji człowieka przynależnych do tak odrębnych dziedzin, jak psychologia, religia, metafizyka czy szerzej filozofia.
W wykładzie akcent zostanie położony na rozumienie dynamiki oraz natury procesu przemiany psychicznej. Autor opisze etapy przemiany psychicznej i jej końcowy efekt oraz szerszy kontekst myślenia Junga o procesach opisywanych przez alchemię. Odpowie na pytania: Dlaczego Jung zbliżył się do alchemii? Jaka w rozumieniu Junga jest natura umysłu człowieka rozumianego alchemicznie?
Taka wspólna podróż umożliwi rozświetlenie Jungowskiej koncepcji psychicznej natury człowieka wraz z kryjącymi się u jej podstaw wizjami oraz pojęciami.

Dr Andrzej Kuźmicki – redaktor naczelny Polskiego Portalu Psychologii Analitycznej C.G. Junga (www.jungpoland.org), psycholog analityczny, filozof, członek International Association for Jungian Studies i Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą, autor szeregu publikacji z dziedziny myśli Jungowskiej, w tym książki „Symbolika Jaźni. Archetyp Jaźni i symbolika przemiany psychicznej” (ENETEIA, 2008). W świetle jego zainteresowań leżą obok psychoanalizy, psychologii analitycznej Carla Gustava Junga, także zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej epistemologii, badania nad możliwościami i kierunkiem rozwoju człowieka oraz studia nad fenomenem świadomości.

Cykl wykładów „Psychologia Fatum” stanowi próbę pokazania związków między psychiką a kulturą. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele różnych dziedzin będą pytać, dlaczego człowiek jest równocześnie zdolny do naśladowania Stwórcy i utożsamiania się z demonami. Po każdym wykładzie odbędzie się dyskusja.

Wykłady odbywają się w jeden poniedziałek w miesiącu. Program cyklu wykładów opracował dr Zenon Waldemar Dudek, redaktor naczelny pisma „ALBO albo” poświęconego psychologii głębi i psychologii kultury.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz