Ilona Błocian
Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje w Zakładzie Antropologii Filozoficznej. Zajmuje się filozofią mitu i badaniami nad nim, problemem „myśli mitycznej”, myślenia symbolicznego, historią koncepcji nieświadomości oraz nurtami psychoanalitycznymi. Pod jej współredakcją ukazały się prace dotyczące historii psychoanalizy, m. in. Poznać człowieka. Szkice z antropologii psychoanalizy, O uczuciach, namiętnościach i szaleństwie w ujęciu psychoanalizy, Psychoanalityczne ujęcie wartości, gustów i upodobań i inne. Obecnie przygotowuje tom prac zbiorowych Szkice mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu oraz we współautorstwie z dr E. Kwiatkowską pracę Mity i problem zła. Zajmuje się też koncepcją wyobraźni G. Bachelarda i zastosowaniem w niej pojęcia nieświadomości.

Pozycje Ilony Błocian w naszej Księgarni:

  • Psychoanalityczne wykładnie mitu

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz