Spis treści

Kultura arabska – Ewa Machut-Mendecka

Wprowadzenie

Rozdział 1: Kultura w mitach
1.1. Wielkie mity ziem arabskich
1.2. Mit Al-Dżaziry

Rozdział 2: W kierunku tradycji plemiennej
2.1. Gorący świat Beduinów
2.2. Z mieczem w dłoni

Rozdział 3: Swoi, obcy, inni: literackie obrazy konfliktów
w świecie arabskim w XIX–XX wieku
3.1. Ogólny zarys problematyki
3.2. Konflikty doświadczane bezpośrednio jako tworzywo literackie
3.3. Postawa refleksyjna jako sposób poszukiwania sensu
3.4. Wschód i Zachód: koncepcja Abd ar-Rahmana Munifa
3.5. Europa a islam – spory i fascynacje

Rozdział 4: Świat w procesie przemian: obrazy Egiptu i Maroka
4.1. Egipt: natura przemian
4.2. Maroko: oblicza tożsamości

Rozdział 5: Obrazy kobiet i mężczyzn w literaturze arabskiej
5.1. Typologia postaci

Rozdział 6: Koncepcje czasu w obrazach literackich
6.1. Typologia czasu

Rozdział 7: W kręgu obyczajów
7.1. Droga do małżeństwa: kobiecy rytuał ochronny
7.2. Magia jako wyraz kobiecej duszy

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz