Spis treści

Kobiecość w rozwojuPia Skogemann

Przedmowa Autorki do pierwszego wydania polskiego
Słowo wstępne

Rozdział I: Podróż na Kretę
Wyspa Bogini Matki
Jung i archetypy

Rozdział II: Mężczyzna w kobiecie: Animus
Elementy archetypu Animusa
Rodzice i mężczyźni
Psychiczny rozwój kobiety
Animus jako czynnik dynamiczny w psychice kobiety

Rozdział III: Animus w procesie indywiduacji

Rozdział IV: Kobieta a kobiecość
Typy kobiecości
Matki i córki

Rozdział V: Indywiduacja kobiety
Oddzielenie od świata ego
Znak ze świata przyrody
Konfrontacja z postaciami rodziców
Kochanek ze świata przyrody
Cień
Ostateczne zstąpienie do nadiru
Powrót do znanego świata

Słownik podstawowych terminów

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz