Tomasz Rudowski

prof. Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagog specjalny, zajmuje się twórczą resocjalizacją oraz arteterapią. Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Pracownik naukowy w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Podyplomowego Studium Arteterapii.

Autor książek poświęconych edukacji plastycznej, teorii sztuki, teorii arteterapii, w tym: Arteterapia – inspiracje i wartości (2007), Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym (2009), Scientific Bases of Artistic Education With Art-Therapy (2011). Bada związki uzdolnień specjalnych z ekspresją artystyczną w procesach socjalizacji, edukacji i arteterapii, w szczególności osób nieprzystosowanych społecznie. Opracował teorię afirmacji sensu życia przez sztukę i teorię doznań transakcyjnych w arteterapii i edukacji. Odbył staż zawodowy w Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia malarstwo, rzeźbę, grafikę.

Pozycje Tomasza Rudowskiego w naszej Księgarni:

  • Edukacja i terapia przez sztukę
  • Samoświadomość i jakość życia

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz