Poeci byli sumieniem narodów, przywracali pamięć przodków i wybiegali wizją swej wyobraźni w przyszłość. Fantazja przygotowuje człowieka do ważnych życiowych, społecznych i duchowych zadań. Trzeba czasem nachylić ucha do poezji i wczuć się w rytm barwnej opowieści. Poeci i pisarze byli w pierwszym rzędzie głosem ducha swej tradycji, a dopiero później własnością kultury świata. Dlatego seria ta promuje rodzimą twórczość polską czasów najnowszych.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Archetypy Wyobraźni:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz