Spis treści

Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych – Anna Cierpka

Wprowadzenie

Część pierwsza
Tożsamość człowieka w świetle wybranych koncepcji

Rozdział 1: Klasyczne koncepcje tożsamości
Rozdział 2: Tożsamość narracyjna
2.1. Homo Narrans – człowiek otoczony opowieściami
2.2. Poziomy opisu człowieka
2.3. Teoria tożsamości narracyjnej Dana McAdamsa
Rozdział 3: Tożsamość a pamięć autobiograficzna

Część druga
Rodzina jako kontekst rozwoju tożsamości człowieka

Rozdział 4: Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny
4.1. Rodzina jako system
4.2. Rodzina według modelu Skinnera i Steinhauera
4.3. Cykl życia rodzinnego
Rozdział 5: Specyfika funkcjonowania rodziny a tożsamość narracyjna
osoby – przegląd badań

5.1. Poziom spójności rodziny a narracja tożsamościowa
5.2. Relacje w rodzinie a narracja tożsamościowa

Część trzecia
Relacje rodzinne a narracja tożsamościowa w cyklu życia rodziny

Rozdział 6: Problematyka badań
Rozdział 7: Metoda badań
7.1. Narracja jako przedmiot badań
7.2. Metoda analizy narracji
7.3. Ocena funkcjonowania rodziny – Kwestionariusz do Oceny
Rodziny (KOR)
7.4. Procedura badań
7.5. Osoby badane
Rozdział 8: Wyniki
8.1. Narracja tożsamościowa młodych dorosłych w trzech fazach rozwoju rodziny
8.2. Narracja tożsamościowa młodych dorosłych a ocena rodziny
pochodzenia i rodziny aktualnej

Część czwarta
Historia życia osoby w kręgu rodzinnych znaczeń

Rozdział 9: Opowieść tożsamościowa w fazie narzeczeństwa
Rozdział 10: Opowieść tożsamościowa w fazie małżeństwa pierwotnego
Rozdział 11: Opowieść tożsamościowa w fazie małżeństwa z dzieckiem
Rozdział 12: Konkluzje

Bibliografia

Załączniki

Załącznik 1: Informacja podawana uczestnikom badań w celu
uzyskania zgody
Załącznik 2: „Historia Życia” – instrukcja do badań
Załącznik 3: Kwestionariusz do Oceny Rodziny – przykład: Kwestionariusz oceny relacji w diadzie matka – córka
Załącznik 4: Kwestionariusz do Oceny Rodziny – analiza zebranych danych
Załącznik 5: Ogólne cechy narracji a ocena rodziny
Załącznik 6: Opis siebie w narracji a ocena rodziny
Załącznik 7: Opis rodziny w narracji a ocena rodziny KOR
Załącznik 8: Opis własnych działań w narracji a ocena rodziny
Załącznik 9: Wzory motywacyjne w narracji a ocena rodziny
Załącznik 10: Narracja a wybrane wymiary oceny rodziny – analiza skal
Załącznik 11: Analiza kształtu rozkładów zmiennych

Informacja o Autorce

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz