Spis treści

Archetypy islamu – Ewa Machut-Mendecka

Wprowadzenie

Rozdział I: Patriarchalna kultura pustyni

1. Męskie oblicza kultury islamu
2. Archetyp pustyni
3. Podstawy duchowości muzułmańskiej

Rozdział II: Rytuały islamu

1. Sunnizm i ekspresja szyizmu
2. Muzułmański mistycyzm
3. Muzułmańska pielgrzymka

Rozdział III: Subkultura haremu

1. Harem, czyli dom
2. Wartości matriarchalne i patriarchalne w haremie
3. Kobieta aktywna i triumfująca
4. Męskość i kobiecość w II połowie XX wieku

Rozdział IV: Wojna i pokój

1. Salam, czyli pokój
2. Wielki i mały dżihad
3. Współczesne pytania o tożsamość

Rozdział V: Wśród ksiąg i arabesek

1. Wiedza i sztuka w myśli islamu
2. Symbole Księgi tysiąca i jednej nocy

Rozdział VI: W kręgu islamu ludowego

1. Praktyki magiczne w kulturze muzułmańskiej
2. Ludowy humor islamu

Rozdział VII: Symbole współczesnej prozy i teatru

1. Tuaregowie – wędrowcy pustyni
2. Teatr grozy i nadziei

Bibliografia
Indeks rzeczowy
Indeks nazwisk
Nota o Autorce

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz