Spis treści

Psychoterapia. Praktykared. Lidia Grzesiuk

Część I. PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
1. Organizacja psychoterapii grupowej (Barbara Tryjarska)
2. Czynniki leczące w psychoterapii grupowej (Barbara Tryjarska)
3. Procesy i zjawiska w zamkniętej grupie psychoterapeutycznej (Barbara Tryjarska)
4. Zadania i rola psychoterapeuty grupowego (Barbara Tryjarska)

Część II. TERAPIA RODZIN
5. Psychoanalityczna terapia rodzin (Barbara Tryjarska)
6. Behawioralno-poznawcza terapia rodzin (Barbara Tryjarska)
7. Terapia rodzinna bazująca na doświadczaniu (Barbara Tryjarska)
8. Systemowa terapia rodzin (Barbara Tryjarska)
9. Strukturalna terapia rodzin (Barbara Tryjarska)
10. Strategiczna terapia rodzin (Barbara Tryjarska)
11. Idee konstruktywizmu i konstrukcjonizmu społecznego w terapii rodzin (Barbara Tryjarska)

Część III. PSYCHOTERAPIA PACJENTÓW SCHIZOFRENICZNYCH ORAZ OSÓB Z ZABURZENIAMI Z POGRANICZA NERWICY I PSYCHOZY
12. Podejście psychoanalityczne (Zbigniew Sokolik)
13. Podejście behawioralno-poznawcze (Szymon Chrząstowski, Lidia Grzesiuk)
14. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (Lidia Grzesiuk)
15. Psychoterapia podtrzymująca stosowana wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii (Szymon Chrząstowski)

Część IV. PSYCHOTERAPIA PACJENTÓW DEPRESYJNYCH
16. Podejście poznawczo-behawioralne (Mirosława Huflejt-Łukasik)
17. Podejście interpersonalne (Mirosława Huflejt-Łukasik)
18. Podejście psychodynamiczne (Mirosława Huflejt-Łukasik)
19. Bioenergetyka Lowena (Lidia Grzesiuk)

Część V. INNE SPECYFICZNE PROBLEMY PSYCHOTERAPII
20. Psychoterapia dzieci i młodzieży (Marina Zalewska, Katarzyna Schier)
21. Psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania (Małgorzata Starzomska)
22. Terapia potraumatyczna (Maria Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska)
23. Pomoc psychologiczna po przeżyciu traumy seksualnej (Piotr Kiembłowski)
24. Psychoterapia zaburzeń seksualnych (Marek Jasiński)
25. Praca psychoterapeutyczna z osobami doświadczającymi poczucia winy
(Piotr Olaf Żylicz)
26. Psychoterapia osób chorych na nowotwór (Małgorzata Starzomska)

Załącznik. Wykaz aktywności

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz