Spis treści

Grupowy trening balintowski – red. Bohdan Wasilewski, Lilianna Engel

 

Wstęp

Część pierwsza: Historia i idea grup Balinta

Michael Balint – życie i dzieło – Lilianna Engel
Lekarz, jego pacjent i choroba – przełomowe dzieło Balinta – Jan Łazowski, Barbara Jugowar

Część druga: Model teoretyczny

Michaela Balinta teoria relacji z obiektem – Lilianna Engel
Model pracy grup Balinta i jego ewolucja – Barbara Jugowar
Metody pracy grup balintowskich dzisiaj – Ireneusz Kaflik, Marek Motyka

Część trzecia: zastosowanie praktyczne

Zastosowanie grup Balinta – Lilianna Engel
Grupy Balinta w praktyce lekarza rodzinnego – Sławomir Czachowski
Grupy Balinta w świetle doświadczeń lekarza rodzinnego w Niemczech – Rita Kielhorn
Grupy Balinta w szkoleniu psychoterapeutów – Joanna Zgud
Grupy Balinta w profilaktyce wypalenia zawodowego – Bohdan W. Wasilewski
Grupy Balinta w opiece terminalnej – Bogusław Stelcer
Pułapki i zagrożenia w relacji lekarz–pacjent – Bohdan W. Wasilewski

Część czwarta: Metoda Balinta – weryfikacja badawcza, szkolenia

Badanie wyników stosowania metody Balinta – Lilianna Engel, Bohdan W. Wasilewski
Grupy Balinta w Niemczech jako obowiązkowe szkolenie lekarzy – Rita Kielhorn
Ruch balintowski w Polsce i na świecie – Bohdan W. Wasilewski, Ewa Kiliszek
Bibliografia
Noty o Autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz