Spis treści

Rozmowy o tajemnicach psychoterapiiLidia Grzesiuk, Krzysztof Krawczyk

 

Wstęp

Rozdział 1: Czym jest psychoterapia
O potocznym rozumieniu psychoterapii, o tym co ją charakteryzuje, o jej ograniczeniach, o kompetencjach
i uprawnieniach do prowadzenia psychoterapii

Rozdział 2: Nie ma jednej psychoterapii
O znaczeniu nieświadomości i tożsamości (psychoanaliza),
o zmianie zachowań i sposobu myślenia (terapia behawioralna i poznawcza), o znaczeniu kontaktu z drugim człowiekiem (terapia humanistyczna), o zmianie systemu rodzinnego (terapie systemowe), o łączeniu i integracji różnych technik psychoterapii (terapia eklektyczna)

Rozdział 3: O rozpoczynaniu i kończeniu psychoterapii
O pierwszym spotkaniu psychoterapeuty z pacjentem,
o kontrakcie terapeutycznym, o „wypadaniu” pacjentów z terapii i jego przyczynach, o przygotowaniach do zakończenia psychoterapii

Rozdział 4: Pojedynczo czy w grupie?
O kryteriach doboru pacjentów do grupy, o terapeutycznych właściwościach grupy, o pracy indywidualnej na tle grupy, o terapii rodzinnej

Rozdział 5: Co się zdarza podczas psychoterapii
O relacji pacjent – terapeuta, o oporze przed zmianą
w psychoterapii, o znaczeniu wglądu, odreagowaniu
i uczeniu się

Rozdział 6: Techniki, sposoby pracy stosowane
w psychoterapii
O interpretacji – zasadniczej technice psychoanalizy,
o odwrażliwianiu i treningu asertywności – technikach terapii behawioralnej, o modyfikacji sposobu myślenia w terapii poznawczej, o technikach innych podejść psychoterapeutycznych

Rozdział 7: Czy psychoterapia w ogóle działa?
O badaniach nad skutecznością psychoterapii i ich niejednoznacznych wynikach, o sensie prowadzenia badań nad skutecznością psychoterapii, o tym, kiedy i dla kogo psychoterapia może być szkodliwa, o przyczynach rezygnacji z psychoterapii, o cechach dobrego psychoterapeuty

Rozdział 8: Kto poddaje się psychoterapii?
O pacjentach neurotycznych, o pacjentach z zaburzeniami psychosomatycznymi, o pacjentach z zaburzeniami afektywnymi, o pacjentach z zaburzeniami odżywiania, o pacjentach socjopatycznych, o pacjentach schizofrenicznych

Rozdział 9: Jak zostać psychoterapeutą?
O psychoterapii treningowej, o warsztatach służących ćwiczeniu umiejętności postępowania terapeutycznego,
o superwizji, o certyfikatach, o regulacjach prawnych dotyczących psychoterapeutów

Parę słów na zakończenie

Słowniczek wybranych terminów

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz