Spis treści

Człowiek integralnyred. Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska

 

Wprowadzenie

Część I. Integracja psychiczna i duchowa

Człowiek i jego godność. Spojrzenie teologa – Katarzyna Anna Parzych-Blakiewicz
Sokrates jako egzemplum boskiego szaleńca – Jacek Sieradzan
Integralna koncepcja rozwoju człowieka w ujęciu Ericha Fromma – Janina Łucewicz
Założenia na temat człowieka w NLP – próba interpretacji – Józef Maciuszek
Religijność a zdrowie psychiczne – Ks. Jerzy Szymołon
Dualizm i jedność w życiu człowieka – Ewa Majerczyk-Papiorek

Część II. W stronę pedagogiki integralnej

Wychowanie jako wspomaganie prawdziwego człowieczeństwa – Hanna Kędzierska
Odpowiedzialność moralna i jej wymiar w zawodzie nauczycielskim – Monika Maciejewska
Świadomość pedagogiczna nauczycieli wczesnej edukacji – Joanna Maria Garbula
Wizja integralna człowieka jako osoby w pedagogii personalistycznej – Stanisław Czesław Michałowski

Część III. Integracja niepełnosprawności
Być bardziej człowiekiem? O poszanowanie godności osób niepełnosprawnych – Urszula Dębska
Jakość życia osób niepełnosprawnych – Sylwia Nosarzewska, Agnieszka Żyta
Chrześcijańskie spojrzenie na niepełnosprawność – na przykładzie wspólnot Wiary i Światła oraz Arki – Urszula Bartnikowska, Beata Antoszewska
Podmiotowość drogą do człowieczeństwa osób niepełnosprawnych – Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żywanowska

Część IV. Procesy twórcze i pełnia człowieczeństwa

Twórczość literacka jako wyraz bycia i stawania się człowiekiem – Justyna Iskra
Baśń w życiu dziecka – Izabela Symonowicz-Jabłońska
Człowiek w relacji do starości i śmierci. Rozważania o końcu życia w pismach C.G. Junga i D. Levinsona – Tomasz Staniszewski

Część V. Wyzwania cywilizacji

Człowieczeństwo w cyberkulturze – Halina Romanowska-Łakomy
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju potrzebą współczesnego człowieka – Waldemar Kozaczyński
Ekologiczna wizja świata i człowieka. O związkach ekologii z psychologią – Piotr Skubała, Ryszard Kulik
Człowiek w sytuacji utraty pracy – Marek Podgórny
Człowiek wobec problemów infokomputeryzacji – Artur Murach
Starość, choroba, eutanazja. Rozważania moralne i prawne – Mirosława Rokitiańska

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz