Lidia Grzesiuk

Prof. dr hab., pracuje w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka książek, m.in.: Jak ludzie porozumiewają się?; Style komunikacji interpersonalnej; Studia nad komunikacją interpersonalną; Umiejętności menedżera; Jak pomagać sobie, rodzinie i innym; Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży oraz Rozmowy o tajemnicach psychoterapii. Redaktor naukowy i współautorka monografii i podręczników akademickich, m.in.: Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia; Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy; Psychoterapia. Teoria; Psychoterapia. Praktyka; Psychoterapia. Badania i szkolenie; Psychoterapia. Integracja; Psychoterapia. Problemy pacjentów; Psychoterapia. Szkoły i metody; Psychoterapia bez tajemnic. Posiada licencje psychoterapeuty i superwizora psychoterapii oraz licencję trenera grupowych treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Pozycje Lidii Grzesiuk w naszej Księgarni:

  • Psychoterapia. Teoria (redaktorka)
  • Psychoterapia. Praktyka (redaktorka)
  • Psychoterapia. Badania i szkolenie (redaktorka)
  • Psychoterapia. Integracja (współredaktorka)
  • Psychoterapia. Pogranicza (współredaktorka)
  • Psychoterapia. Problemy pacjentów (współredaktorka)
  • Psychoterapia. Szkoły i metody (współredaktorka)
  • Rozmowy o tajemnicach psychoterapii
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz