Krzysztof Maurin

Profesor matematyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu podręczników i monografii (w jęz. polskim i in.). Za największe swe dokonanie uważa stworzenie (przed 35 laty) pierwszej w Polsce Katedry Metod Matematycznych Fizyki, która wychowała wielu wybitnych badaczy. Od 30 lat prowadzi seminarium “Systemy otwarte”, na którym omawiane są kwestie filozofii nauki, a także teologii. W ostatnich latach centrum jego zainteresowań przesunęło się do filozofii i teologii, o czym świadczy m.in. szereg artykułów publikowanych w Gnosis, którego to pisma jest członkiem Redakcji.

Pozycje Krzysztofa Maurina w naszej Księgarni:

  • Fenomen Junga
  • Spotkania z Jungiem
  • Symbole Europy

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz