Spis treści

Kultura i metoda – red. Joanna Michalik

 

Wstęp: Kultura − pytanie o metodę − Joanna Michalik

Obecność intuicji − Zofia Rosińska
Czy filozofia kultury może istnieć jako nauka a priori? − Andrzej Leder
Kultura i metoda − Jacek Jadacki
Rozumienie kultury jako dialektyka oddaleniai przyswojenia − Iwona Lorenc
Przemoc i utopizm. O minimalnym pojęciu kultury − Joanna Michalik
Doświadczenie zewnętrza Jeana-Luca Mariona radykalizacja projektu fenomenologicznego − Przemysław Bursztyka
Analiza archetypowa w psychologii kultury − Zenon Waldemar Dudek
Homo eksperymentator − metoda bycia w kulturze − Anna Szyjkowska
Kultura jako negocjacja wartości, czyli Sokrates w mieście o nazwie „pstra krowa” − Tomasz Mazur
„Osoba” jako kryterium badawcze? − Paweł Tarasiewicz
Mistyka − sztuka − kicz Metoda rozpoznawania autentyczności − Marek Nowak
O wybranych cechach stylu humanistyki filozoficznej − Katarzyna Sobczuk
Etnograficzna wiedza o kulturze Kompetencja kulturowa badacza jako warunek poznania − Ewa Klekot
Konstruktywizm jako metoda badania kultury oraz spojrzenie integrujące humanistykę − Michał Rydlewski

Bibliografia

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz