Spis treści

Magiczna wizja świata – Anna Grzywa

 

Wstęp

Część pierwsza: Pogranicza „normalnego myślenia”

Pojęcie normy
Światopoglądy i ideologie
Myślenie symboliczne
Myślenie stereotypowe
Myślenie metaforyczne
Myślenie magiczne

Część druga: Między mitem a urojeniem

Mity
Przesądy
Zabobony
Wróżby i zaklęcia
Czary
Fetyszyzm i totemizm
Wampiryzm
Szamanizm
Opętanie
Urojenia

Część trzecia: Religie i rytuały

Religie pierwotne i kulty
Rytuał jako zjawisko kulturowe
Rytuały uzdrawiania
Rytuały związane z religiami
Rytuały plemienne
Rytuały w sektach i kultach
Rytuały świeckie i celowe
Kanibalizm
Rytuały związane z zaburzeniami i chorobami
psychicznymi

Część czwarta: Próby wyjaśnienia magicznego myślenia

Socjologiczne i psychologiczne spojrzenie
na myślenie magiczne
Osobowość
Instynkty, popędy, myślenie prelogiczne
Deprywacja potrzeb
Emocje i dążenia
Przetwarzanie informacji
System przekonań
Anatomiczne i neurofizjologiczne podłoże
myślenia magicznego
Podsumowanie

Bibliografia

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz