Spis treści

Prawda wewnętrzna – Halina Romanowska-Łakomy

 

Od wydawcy

Wstęp

Rozdział I: Istota prawdy wewnętrznej
1. Rzeczywistość niematerialna
2. Właściwości prawdy wewnętrznej
3. Miłość i wolność – esencja prawdy
4. Rozpad jedności prawdy wewnętrznej

Rozdział II: Prawda wewnętrzna na gruncie nauki
1. Psychologia i filozofia wobec prawdy wewnętrznej
2. Porządek prawdy wewnętrznej a prawo
przyczynowo-skutkowe

Rozdział III: Obiektywność prawdy wewnętrznej
1. Obiektywne „ja” jako wyraz prawdy wewnętrznej
2. Atrybuty obiektywnego ja
3. Obiektywne procesy psychiczne
4. Obiektywne doświadczenia

Rozdział IV: Trwałe aspekty wnętrza osoby
1. Treść wnętrza
2. Esencjalny aspekt wnętrza
3. Egzystencjalny aspekt wnętrza

Rozdział V: Tendencja do miłości i tendencja do wolności. Pośredni i bezpośredni wyraz prawdy wewnętrznej
1. Komplementarność i antagonizm tendencji do miłości i tendencji do wolności
2. Tendencja do miłości – źródło subiektywnych przeżyć
Przyjemność i przywiązanie. Posiadanie. Interesowny aspekt umysłu. Subiektywizm działania człowieka. Pierwotny lęk
3. Tendencja do wolności – źródło obiektywnych przeżyć
Zasada rzeczywistości. Dążenia jako reprezentacja tendencji do wolności. Twórczy porządek. Lęk egzystencjalny. Przekraczanie lęku. Stawanie się dobrem. Stawanie się osobą

Rozdział VI: Manifestacje tendencji do miłości. Subiektywna miłość i wolność
1. Przejawy subiektywnej miłości
Biologiczne podłoże subiektywnej miłości. Hedonizm miłości. Interesowność miłości. Miłość jako “posiadanie”. Obronność miłości. Psychologiczny obraz subiektywnej miłości. Uczucia subiektywnej miłości.
2. Przejawy subiektywnej wolności
Popędowe źródło wolności. Ucieczka od pierwotnego lęku. Tożsamość empiryczna człowieka. Wolność psychologiczna jako mechanizm obronny. Wolność – reakcja na przykrość.

Rozdział VII: Obiektywne manifestacje tendencji do wolności. Obiektywna miłość i wolność
1. Obiektywna miłość
Ukryty wymiar obiektywnej miłości. Wymiar sensu miłości. Nadświadoma geneza miłości.
2. Przejawy obiektywnej wolności
Wolność jako przekraczanie wszelkich granic. Psychiczne przejawy wolności obiektywnej. Wyższy wymiar psychiki.

Słownik terminów
Bibliografia

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz