Spis treści

Sokrates magos – Jacek Sieradzan

Wstęp

Znaczenie Sokratesa

Sokrates postacią nieznaną

Metodologia: symbolika liminalna Victora Turnera

Sokrates jako autsajder i obcy

Rozdział 1: Źródła na temat Sokratesa

1.1. Krytyka źródeł

1.2. Biografie Sokratesa jako hagiografie

Rozdział 2: Magia a religia w starożytnej Grecji

2.1. Sacrum Greków

2.2. Polityczny charakter religii greckiej

2.3. Religia jako pobożność

2.4. Teologie Greków

2.5. Nierozdzielność magii i religii

2.6. „Magia” a „religia” dla Greków

2.7. Greccy szamani (goeci) i magowie

2.8. Platon a magia

2.9. Plotyn a magia

2.10. Powinowactwo między filozofią, magią, religią, mistyką a teurgią

2.11. Czym jest magia?

2.12. Magiczny charakter słowa i poezji

2.13. Magiczny charakter polityki

2.14. Magiczny charakter medycyny

2.15. Inne rodzaje magii

2.16. Wnioski: magia jako rytuał i jako sztuka słowa

Rozdział 3: Przemiany w świadomości i nowa wizja świata
Greków w V wieku p.n.e.

Rozdział 4: Kim był Sokrates?

4.1. Podstawowe informacje z życia Sokratesa

4.2. Co wiemy, a czego nie wiemy o Sokratesie?

Rozdział 5: Religijność Sokratesa: jego wierzenia, praktyki
i przeżycia

5.1. Asceza i medytacje Sokratesa

5.2. Modlitwy Sokratesa

5.3. Pielgrzymki Sokratesa

5.4. Mistyka Sokratesa

Rozdział 6: Sokrates jako postać charyzmatyczna i mag

6.1. Sokrates jako specjalista od sacrum

6.2. Czym jest charyzma

6.3. Sokrates w kręgu magii

6.4. Sokratesa magia metaforyczna: perswazja i przemoc symboliczna

Rozdział 7: Chmury Arystofanesa

7.1. Chmury jako traktat o misteriach

7.2. Chmury jako parodia misteriów

7.3. Nowe bóstwa jako eidola (simulacra) maga

7.4. Chmury jako podręcznik dla magów i kontemplatyków

7.5. Wnioski z lektury Chmur

7.6. Sokrates i jego uczniowie w kręgu liminalności

Rozdział 8: Kwestia zdrowia psychicznego Sokratesa

8.1. Sokrates między szaleństwem a boskim szaleństwem

8.2. Daimonion a szaleństwo

8.3. Sokrates zdrowy?

Zakończenie

Aneks

Wydarzenia historyczne związane z Sokratesem

Datacja cytowanych autorów starożytnych

Wykaz skrótów

Bibliografia tekstów cytowanych

Indeks osobowo-rzeczowy

Informacja o Autorze

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz