Spis treści

Polska droga do EURO 2008… 2012Jerzy Wrzos, Antoni Piechniczek

 

Słowo wstępne
Wybitni znawcy futbolu o książce
Wprowadzenie

Rozdział 1:
Pierwszy awans Polski do finałów EURO

Rozdział 2:
Droga 16 najlepszych zespołów do turnieju
finałowego EURO 2008

Rozdział 3:
Mistrzostwa Europy w skrócie – 1960–2008

Rozdział 4 :
Selekcjonerzy reprezentacji Polski od Ryszarda
Koncewicza i Kazimierza Górskiego do Pawła
Janasa i Leo Beenhakkera

Rozdział 5 :
Turniej finałowy mistrzostw Europy –
Austria i Szwajcaria 2008

Rozdział 6:
Praktyka treningowa. Doskonalenie indywidualnych umiejętności techniczno-taktycznych piłkarza
(wybór ćwiczeń)

Posłowie
Summary

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz