Świat techniki i rozwój nauki w nowożytnej cywilizacji Zachodu oderwał pojedynczego człowieka od kultury. Człowiek przestał być twórcą kultury, przyjmując wygodną pozycję konsumenta mało wartościowych produktów. Pod tym względem psychologicznym i duchowym kultury tradycyjne wykazywały się większą dojrzałością, widząc każdego członka społeczności w roli kontynuatora i współtwórcy wielowiekowej tradycji.
Baśń, mit, symbol, rytuał, ludowe podanie są ponadczasowymi zdobyczami ludzkiej świadomości, duchowymi wartościami, bez których jednostka ubożeje, a kultura obumiera. Dowodzą tego odkrycia współczesnej psychologii głębi i antropologii kulturowej.
Ta unikalna seria wskazuje na egzystencjalne i psychologiczne znaczenie żywych elementów obecnych w różnych tradycjach historycznych i zmieniającej się cywilizacji współczesnej.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Psychologia Kultury:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz