Spis treści

Psychoterapia. Integracja – red. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek

Wprowadzenie: Naukowe podstawy psychoterapii
(Lidia Grzesiuk, współpraca: Zofia Rosińska, Bohdan W. Wasilewski,
Andrzej Zieliński, Andrzej Stępnik, Hubert Suszek, Tomasz Femiak, Wojciech Hańbowski)

Część pierwsza
Idea integracji w psychoterapii

Rozdział 1: Tendencje integracyjne w psychoterapii na świecie (Hubert Suszek)

1.1. Wprowadzenie

1.2. Od zimnej wojny do dialogu

1.3. Źródła tendencji integracyjnych w psychoterapii

1.4. Monoterapia versus integracja i eklektyzm

1.5. Możliwe drogi integracji

1.6. Podsumowanie

Rozdział 2: Historia integracji w psychoterapii (Elżbieta Galińska)

2.1. Pojęcie integracji w psychoterapii

2.2. Wczesne przejawy integracji

2.3. Eklektyzm techniczny

2.4. Ruch integracyjny – powstanie stowarzyszenia SEPI

2.5. Integracja teoretyczna w psychoterapii

2.6. Uwagi końcowe

Rozdział 3: Organizacje, czasopisma, konferencje na temat integracji w psychoterapii (Julia E. Wahl)

3.1. Początki działań integracyjnych

3.2. Organizacje zajmujące się integracją w psychoterapii

3.3. Polskie organizacje zajmujące się integracją w psychoterapii

Część druga
Podejścia integracyjne w psychoterapii

Rozdział 4: Eklektyzm techniczny w psychoterapii

4.1. Terapia multimodalna Arnolda Lazarusa (Rafał Styła, Małgorzata Jędrasik-Styła)

4.2. Koncepcja Larry’ego Beutlera (Magdalena Stec,
Anna Osowska)

4.3. Koncepcja Sola Garfielda (Jarosław Rakoczy,
Katarzyna Zaborska)

Rozdział 5: Integracja asymilatywna w psychoterapii

5.1. Asymilatywna psychoterapia psychodynamiczna

George’a Strickera i Jerrolda Golda (Małgorzata Jędrasik-Styła,
Rafał Styła)

5.2. Integracja psychoterapii i farmakoterapii
(Maria Siwiak-Kobayashi)

5.3. Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej
(Tomasz Jankowski, Paweł Holas, Krzysztof Krawczyk)

Rozdział 6: Integracja teoretyczna w psychoterapii

6.1. Integracyjna terapia relacyjna Paula Wachtela (Małgorzata Jędrasik-Styła, Rafał Styła)

6.2. Poznawczo-analityczna psychoterapia Anthony’ego Ryle’a (Krzysztof Krawczyk)

6.3. Terapia skoncentrowana na schematach Jeffreya Younga
(Tomasz Jankowski)

6.4. Ogólny model psychoterapii Davida Orlinsky’ego
i Kennetha Howarda (Rafał Styła, Małgorzata Jędrasik-Styła)

6.5. Transteoretyczny model psychoterapii Jamesa Prochaski
i Carla DiClemente (Rafał Styła, Małgorzata Jędrasik-Styła)

6.6. Postmodernistyczna wizja integracji (Bogdan de Barbaro)

6.7. Neuropsychoanaliza (Sławomir Murawiec)

6.8. Neurolingwistyczne programowanie (Krzysztof Krawczyk)

Rozdział 7: Czynniki leczące (1) wspólne oraz (2) specyficzne
i niespecyficzne w psychoterapii

7.1. Wspólne, uniwersalne czynniki leczące w psychoterapii
(Jan Czesław Czabała)

7.2. Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii
w świetle danych empirycznych (Jadwiga Rakowska)

Część trzecia
Problemy zawodu psychoterapeuty

Rozdział 8: Zawód psychoterapeuty (Elżbieta Galińska)

8.1. Źródła psychoterapii

8.2. Psychoterapia a psychologia i psychiatria oraz medycyna psychosomatyczna

8.3. Zawód psychoterapeuty z perspektywy European
Association for Psychotherapy

8.4. Sytuacja prawna zawodu terapeuty

8.5. Sytuacja zawodu psychoterapeuty w Stanach Zjednoczonych

8.6. Uwagi końcowe

Rozdział 9: Szkolenie psychoterapeutów − grupy Balinta
(Bohdan W. Wasilewski)

9.1. Geneza grup Balinta

9.2. Metody i formy treningu balintowskiego

9.3. Grupy Balinta a grupy superwizyjne

9.4. Ruch balintowski w Polsce

9.5. Przykład spotkania

9.6. Warunki szkolenia psychoterapeutów a zagrożenia związane
z uprawianiem zawodu

9.7. Naukowa weryfikacja skuteczności metody Balinta

Rozdział 10: Typ relacji między szkolącym a szkolonym.
Czy mistrz i uczeń? (Lidia Grzesiuk)

Rozdział 11: Założenia ideologiczne w podejściach psychoterapeutycznych a światopogląd psychoterapeutów
i pacjentów (Andrzej Jastrzębski)

11.1. Wprowadzenie

11.2. Ideologia i światopogląd

11.3. Analiza założeń ideologiczno-światopoglądowych
poszczególnych szkół psychoterapeutycznych

11.4. Psychoterapia jako spotkanie dwóch światopoglądów
oraz ideologii

11.5. Wnioski

Rozdział 12: Motywacja do zawodu psychoterapeuty
(Hubert Suszek)

12.1. Specyfika zawodu psychoterapeuty

12.2. Złożoność motywacji zawodowej psychoterapeutów

12.3. Motywy jawne

12.4. Motywy ukryte

12.5. Wybór orientacji terapeutycznej

12.6. Implikacje

Rozdział 13: Problemy etyczne w psychoterapii (Barbara Tryjarska)

13.1. Wprowadzenie

13.2. Wyłączność relacji psychoterapeutycznej

13.3. Tajemnica zawodowa i jej ograniczenia

13.4. Wymagania osobowościowe wobec psychoterapeuty,
jego kompetencje i szkolenia

Bibliografia

Słownik ważniejszych terminów

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Informacje o Autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz