Spis treści

Mit nauki – Mikołaj Brykczyński

 

Wstęp

1.Teologiczny rodowód nauki

Wprowadzenie
Pitagorejczycy
Platon i platonizm
Świat chrześcijański – starożytność, średniowiecze,
renesans
Mikołaj Kopernik
Johannes Kepler
Isaac Newton
Bóg mistyków
Dialektyka rozwoju nauki
Uwagi końcowe

2. Sprawa Galileusza i mit nauki

Czy Galileusz miał rację?
Historyczne tło sporu
Kopernikanizm
Tycho Brahe i Johannes Kepler
Dynamika i kopernikanizm Galileusza
Czynnik ludzki
Stanowisko Kościoła
„List do Wielkiej Księżnej Krystyny”
„Pierwszy proces” Galileusza
„Dialog dwóch wielkich systemów świata –
ptolemejskiego i kopernikańskiego”
Proces
Ślepy los
Paradygmat naukowy
Paradygmat mechanistyczny – świat na obraz
i podobieństwo techniki
Anatomia mitu
Stopnie uzależnienia
Między nauką i polityką

3. Na straży paradygmatu

Paradoksy nauki normalnej
Edukacja i propaganda. Szkoła średnia w Kanadzie
Autocenzura. Aveniego Rozmowy z planetami
Strażnicy paradygmatu. Przykład pierwszy:
„efekt Marsa”
Strażnicy paradygmatu. Przykład drugi: całun turyński
Strażnicy paradygmatu. Przykład trzeci: Uri Geller
Szaleństwo i metoda
Świat niesamowity versus świat trywialny
W imieniu jednostki

Bibliografia

Posłowie: Między paradygmatem a dogmatem
(Zenon Waldemar Dudek)

Informacja o Autorze

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz