Wstęp

do książki
Grupowy trening balintowski
red. Bohdan Wasilewski, Lilianna Engel

Opracowana przeszło sześćdziesiąt lat temu przez Michaela Balinta metoda grupowych spotkań lekarzy praktyków dla poprawy jakości kontaktu lekarz–pacjent stanowi uznane współcześnie narzędzie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników służby zdrowia i innych zawodów, których istotą jest niesienie pomocy ludziom. Metoda nie straciła na aktualności, ulega stałej ewolucji i jest praktykowana w wielu krajach na wszystkich kontynentach. Od 45 lat działają stowarzyszenia balintowskie skupiające liderów grup Balinta, od 29 lat działa Międzynarodowa Federacja Balintowska grupująca stowarzyszenia balintowskie z Europy, Ameryki, Azji i Australii. W 1991 roku powołano Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, które 18 maja 2011 roku obchodziło dwudziestolecie swego istnienia.

Po dekadach powojennych nastawionych na odrodzenie biologiczne narodu, wstrząsanych wydarzeniami politycznymi i ekonomicznymi, powinny nastąpić w Polsce dekady stabilnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, nastawionego na jakość i długofalowe oddziaływania. Wciąż jednak nie możemy się tego doczekać, a dominująca w obecnej polityce zdrowotnej filozofia przetrwania, polegająca na działaniach doraźnych, jest wrogiem jakości, generuje ogromne koszty i obniża efektywność systemu opieki zdrowotnej. Czerpie ona również z największego potencjału, jaki posiadamy – zasobów kadry fachowej, dobrze wykształconej technicznie i w swojej średniej charakteryzującej się ideowym podejściem do zawodu.

Grupy Balinta i wspierający je ruch balintowski mogą być wykorzystane – podobnie jak w wielu krajach Europy Zachodniej – dla powstrzymywania tego procesu poprzez doskonalenie kontaktu z pacjentem, podnoszenie skuteczności oddziaływań psychospołecznych oraz przeciwdziałanie procesom wypalenia zawodowego personelu służby zdrowia.

Naszym kolegom praktykom, lekarzom, psychoterapeutom, pielęgniarkom, liderom grup Balinta i sympatykom ruchu balintowskiego poświęcamy tę książkę. Dziękujemy tym wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w jej powstaniu, oraz tym koleżankom i kolegom, którym zawdzięczamy najwięcej w praktycznym wprowadzaniu metody balintowskiej w Polsce: dr Ricie Kielhorn, prof. Stefanowi Lederowi, prof. Marii Orwid, dr. Jackowi Norellowi i prof. Hubertowi Speidlowi.

Z satysfakcją przekazujemy pierwszą w Polsce publikację książkową na temat grupowego treningu balintowskiego, przeznaczoną dla osób wykonujących zawody związane z leczeniem lub innymi formami relacji pomocowej, osób zainteresowanych udziałem w grupach Balinta bądź procesem szkolenia liderów takich grup. Mamy również nadzieję, iż będzie ona pomocna osobom zajmującym się różnymi formami wsparcia lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, w tym pomocą psychoterapeutyczną.

Z nadzieją, że lektura tej książki spełni swoje zadanie i zróżnicowane oczekiwania osób zainteresowanych tą tematyką, przekazujemy ją do rąk czytelników.

 

Bohdan Wasilewski, Lilianna Engel
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz