Stara grecka zasada mówi, że w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch. Starożytne olimpiady służyły kształtowaniu charakteru oraz higieny psychicznej i fizycznej, połączonej z kształtowaniem sprawności ludzkiego ciała. Dzisiaj temu celowi służy sport i rekreacja. Choć często nie potrafimy dbać o zdrowie, uprawiając sport, dostarcza on nam wiele radości (w formie rekreacyjnej, ale też wyczynowej). Popularność różnych dyscyplin sportowych i wielość form rekreacji dowodzi, że warto dbać o pozytywne nastawienie do świata, a jednocześnie kształtować wolę, umiejętności sprawnościowe i trenować to, co sprawia radość i daje wewnętrzną siłę.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Sport i Rekreacja:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz